„Umiem pływać”

   Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do projektu „Umiem pływać’. Od 18 marca br. 30 uczniów klas trzecich bierze udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Jest to projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i współfinansowany przez Gminę Bolków. Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni „Słowianka” w Jaworze w poniedziałki i wtorki – razem
10 zajęć po 2 godziny lekcyjne pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Zajęcia na basenie to nie tylko nauka pływania, ale przede wszystkim wielka frajda z uprawiania sportu oraz kształtowanie nawyków aktywnego spędzenia wolnego czasu. Projekt „Umiem pływać” umożliwia uczniom rozbudzenie zainteresowań sportowych, kształtując w nich potrzebę ruchu
w czasie wolnym od obowiązków szkolnych.

Życzymy uczestnikom projektu, by na basenie poczuli się jak ryba w wodzie.