Życzenia dla nauczycieli

received_27087373715565230 października 2019 r. szkolna grupa teatralna pod  opieką p. Emilii Onoszko i p. Marty Konopki zaprezentowała przed Gronem Pedagogicznym i Pracownikami Obsługi program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

    Szkolni aktorzy w sposób humorystyczny przedstawili scenki z życia szkoły. Wytańczyli życzenia w krótkim układzie tanecznym do piosenki zespołu Męskie Granie Orkiestra „Sobie i Wam”. Na zakończenie wręczyli wszystkim zgromadzonym kartki z życzeniami wykonane na zajęciach plastyki pod opieką p. Anny Kowalskiej.

    Poprzez program artystyczny i taniec podziękowali w imieniu całej społeczności szkolnej Pedagogom i Pracownikom Obsługi za trud włożony w edukację i wychowanie.

IMG_20191030_144313IMG_20191030_144434